Justyna Pierścieńska

Rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr: 6865
Dowiedz się więcej
Strzałka

Rzetelna, bezstronna i poufna wycena nieruchomości

Edukacja

Studia wyższe: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne – Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Studia podyplomowe: Szacowanie nieruchomości – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Praktyki zawodowe z zakresu Rzeczoznawstwa Majątkowego w Kancelarii „Taksator” S.C. Częstochowa

Egzamin państwowy uprawniający do szacowania nieruchomości

Członkostwo w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych

Szkolenia

„Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych”

„Wycena nieruchomości stacji paliw”

„Wycena przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju – kluczowe wyzwania”

„Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”

„51 zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami”

„Zasady ustanawiania służebności przesyłu i określania wynagrodzenia za jej ustanowienie”

„Operat szacunkowy – dowód w postępowaniu administracyjnym i sądowym”

„Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym”

„Określenie stopnia zużycia”

Atuty

Świetna orientacja na rynku nieruchomości

Współpraca z doświadczonymi specjalistami, kosztorysantami, bankami i urzędami

Zapewnienie kompleksowej pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do wyceny

Pełna odpowiedzialność za wykonywane usługi

Ubezpieczenie w PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Specjalizacja

Specjalizacja w zakresie wyceniania nieruchomości, opracowywania analiz i ekspertyz oraz doradztwa w kwestiach rynku nieruchomości.
Nr uprawnień: 6865

Justyna Pierścieńska

Misja

Moją domeną jest obiektywność, niezależność i odpowiedzialność. W swojej pracy zawsze stawiam na zgodność z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Gwarantuję indywidualne podejście, uczciwość, terminowość. Zachowuję tajemnicę zawodową i wiedzę o wycenianym majątku.

Pracuję na terenie całego Śląska